Kit for #28844 : recollida de brossa amb persones amb discapacitat