Pulizia di Spiaggia a
Limpieza en Faro Querandí

Organizzata da Pilar Zárate

Data & ora

Venerdì 03/12/2021
10:00

Luogo

Camino Faro Querandí – Mar Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina, , ARG

Data & ora

Venerdì 03/12/2021
10:00

Luogo

Camino Faro Querandí – Mar Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina, , ARG

Descrizione

Cierre de actividades en Playa del Faro Querandí

Partecipanti

Pilar  (Organisateur) Juan Martin

Luogo

Suddividere

Limpieza en Faro Querandí

Data & ora

Venerdì 03/12/2021
10:00

Vend 03/12/2021 10:00
, Argentina