Pulizia di Fiume a Larisa
Thanos

Organizzata da Thanos Kyratzis

Data & ora

Venerdì 25/06/2021
10:00

Luogo

Kiprou 17, Larisa 412 23, Grèce, 412 23 Larisa, GRC

Data & ora

Venerdì 25/06/2021
10:00

Luogo

Kiprou 17, Larisa 412 23, Grèce, 412 23 Larisa, GRC

Partecipanti

Thanos  (Organisateur)

Luogo

Suddividere

Thanos

Data & ora

Venerdì 25/06/2021
10:00

Vend 25/06/2021 10:00
Larisa, Grecia