Pulizia di Spiaggia a Formentera
Formentera Beach Clean!

Organizzata da Thomas Kitchener

Data & ora

Giovedi 30/09/2021
15:30

Luogo

07871, ESP

Data & ora

Giovedi 30/09/2021
15:30

Luogo

07871, ESP

Partecipanti

Thomas  (Organisateur)

Luogo

Suddividere

Formentera Beach Clean!

Data & ora

Giovedi 30/09/2021
15:30

Jeu 30/09/2021 15:30
Formentera, Spagna