Kit for #23606 : ITSAS EKIMENA – PUERTO VIEJO (GETXO)