Kit for #23230 : Macro recollida platges EL Perelló